​​

Engineering

Alle multidisciplinaire kennis onder één dak voor u verzameld

Wij zijn gewend meters te maken, maar we zijn meer dan een productiefabriek van kwaliteitstekenwerk. Bovenal zijn wij uw proactieve kennispartner die met u spart en samen met u komt tot slimme oplossingen voor soms op het eerste oog complexe problemen.

Bij Vroba werken we volgens een gestructureerde aanpak voor het uitvoeren van engineeringwerk. Allereerst inventariseren we de wensen van u als opdrachtgever. In lijn met geldende wet- en regelgeving definiëren we gezamenlijk een transparant pakket van eisen op basis waarvan we een eerste voorlopig ontwerp maken. Daarna maken we het definitieve ontwerp en produceren de werkplaatstekeningen en detailberekeningen etc.

De staalbouwsector vereist engineering op het hoogste niveau en daarom investeren wij consequent in de kwaliteit van onze mensen. Professionals met praktijkervaring die u met raad en daad bijstaan. Alle kennis is bij Vroba onder één dak voor u verzameld en flexibel - ook op basis van projectondersteuning - beschikbaar wanneer u dat wenst.